QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA KHĂN LẠNH PHƯỚC NGỌC

Với mọi đơn hàng, chúng tôi xử lý theo một quy trình làm việc giống nhau. Trước khi ký hợp đồng chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng để kiểm xem năng lực của chúng tôi có đáp ứng nhu cầu khách hàng không. Tiếp tới chúng tôi triển khai hợp đồng theo yêu cầu và bàn giao khách hàng.